Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
introvertic
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapeasorela peasorela
introvertic
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
introvertic
introvertic
(...) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół...
— S. Z cyklu: najwspanialsze wyznania najlepszego przyjaciela.
Reposted fromSylvka Sylvka viathelittleprince thelittleprince
introvertic
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless vialittlefool littlefool
introvertic
Prague
Reposted fromlifeless lifeless viafrauvermeer frauvermeer
introvertic
1097 2aa2 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaszydera szydera
introvertic
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside vialittlefool littlefool
introvertic
3695 8340 420
Reposted from1985 1985 viaikaris ikaris
introvertic
0227 53e2 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianajmilej najmilej
introvertic
2387 cce4 420
Reposted frompyysia pyysia viainspirations inspirations
introvertic
Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
introvertic
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromSTYLTE STYLTE viagiepe2 giepe2
introvertic
4619 c0e8 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeinthe beinthe
introvertic
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
introvertic
introvertic
9007 8298 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoSad soSad
introvertic
9201 814c 420
Reposted fromheroes heroes viasensation sensation
introvertic
4039 65f0 420
Reposted fromslodziak slodziak viaimpressive impressive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl